Wie zijn wij?

Wij zijn twee enthousiaste gedragswetenschappers die u kunt inhuren om een bijdrage te leveren aan de individuele ontwikkeling van het kind, de jongere en jongvolwassene. Daarnaast ondersteunen en adviseren wij professionele opvoeders in de zorg en opvoeding van kinderen, jongeren en jongvolwassenen in kleinschalige (gezins)woonvormen. Onze overtuiging is dat wanneer je niet meer thuis kunt wonen, je recht hebt om op te groeien in een kleinschalige (gezins)woonvorm. In de ondersteuning van professionele opvoeders vinden wij het belangrijk dat er vanuit gelijkwaardigheid wordt samengewerkt om kinderen, jongeren en jong volwassenen een zo normaal mogelijk leven te geven zodat zij zich positief kunnen ontwikkelen binnen hun eigen mogelijkheden.

WILLY DRENTH

Ik ben 41 jaar en al weer 18 jaar met veel plezier werkzaam in de Jeugdzorg. In deze jaren heb ik verschillende functies uitgeoefend. Ik ben begonnen als pedagogisch medewerker op een leefgroep voor moeilijk opvoedbare jongens. Na vijf jaar ben ik overgestapt naar gezinsbegeleider van gezinshuizen en heb ik professionele opvoeders ondersteund in de praktische en opvoedkundige taken van jongeren die niet meer thuis konden wonen. Tijdens het werken was ik steeds meer op zoek naar verdieping in het werk. Om deze reden ben ik in 2011, naast mijn fulltimebaan als gezinsbegeleider, gestart met de pre-Master en Master Forensische Orthopedagogiek waarvoor ik in 2015 mijn diploma heb behaald. Na het behalen van mijn diploma ben ik meteen begonnen als gedragswetenschapper bij de gezinshuizen. Ik doe dit werk met veel plezier en werk op een leuke, intensieve en mooie manier samen met de gezinshuisouders, ouders en jongeren. Ik ben flexibel, praktisch ingesteld, houd van een uitdaging, vind samenwerking belangrijk, durf ‘out of the box’ te denken, kan kritisch op mijzelf reflecteren en kan goed luisteren naar anderen. Om mij nog meer te kunnen richten op de inhoud van het werk, ben ik met mijn collega Barbara 3 jaar geleden gestart als zelfstandig gedragswetenschapper en hebben we ons bedrijf Gewoon in Huis opgericht.  

 

BARBARA MADSEN

Ik ben 47 jaar en ik werk ruim 21 jaar met veel enthousiasme bij justitie en in de jeugdzorg. Na mijn studie ontwikkelingspsychologie heb ik eerst 5 jaar als onderzoeker binnen justitie gewerkt. Daarna ben ik in 2006 begonnen als gedragswetenschapper bij Bureau Jeugdzorg. Omdat ik het contact met de jongeren en hun ouders miste, ben ik in 2009 bij De Hoenderloo Groep als behandelcoördinator gaan werken voor gezinshuizen, behandelgroepen en een MDFT team. In 2012 ben ik overgestapt naar Intermetzo waar ik als behandelcoördinator werkzaam was voor een behandelgroep, ambulant team en 3 gezinshuizen. Vanaf dat moment werken mijn collega Willy Drenth en ik al samen. Aanvankelijk in een duo, ieder vanuit haar eigen expertise, ter ondersteuning van de gezinshuizen die wij samen deelden. Later als collega gedragswetenschapper. 

Naast m'n werkzaamheden in loondienst werk ik sinds 2012 ook als freelance behandelcoördinator voor twee Driestroomhuizen. In 2014 ben ik binnen Intermetzo volledig overgestapt naar de gezinshuizen, omdat ik geloof dat een gezinshuis zo veel mogelijk aansluit bij de kracht van het gewone leven en iedere jongere daar recht op heeft. In dit werk hecht ik veel waarde aan een goede samenwerking met ouders, jongeren en gezinshuisouders. Ik ben iemand van de praktijk, stressbestendig, open, direct en denk graag out of the box. Naast mijn ruime werkervaring heb ik ook veel levenservaring die maakt dat ik goed kan aansluiten bij professionele opvoeders. Om mij nog meer te kunnen richten op de inhoud van het werk ben ik samen met Willy een eigen bedrijf gestart en zijn wij vanaf januari 2018 in te huren als gedragswetenschapper.