Individuele steunende behandeling

Wij zijn verantwoordelijk voor de behandeling van het kind, de jongere en jongvolwassene ten behoeve van hun psychosociale gezondheid. Werkzaamheden die hierbij horen zijn o.a.: planbesprekingen en individuele gesprekken met de cliënt, maken van risicotaxaties en signaleringsplannen met de cliënt ter bescherming van henzelf.

 

ondersteuning en advisering

Wij ondersteunen en adviseren professionele opvoeders die werkzaam zijn met kinderen, jongeren en jongvolwassenen met complexe problematiek ten behoeve van hun psychosociale gezondheid en ontwikkeling. Daarnaast werken wij nauw samen met het netwerk van de cliënt.

 

Diagnostiek

Wij kunnen minder complexe diagnostische hulpvragen zelf oppakken (te denken valt aan een IQ bepaling). Bij complexere diagnostiek denken wij mee en verwijzen wij door.